Hạn mức rút tiền 24h tại Hatforrent

Hạn mức rút tiền trong 24h tại Hatforrent, được áp dụng từ 1/1/2022

mceclip1.png

 Tham khảo thêm về Cấp độ tài khoản tại Hatforrent

Hướng dẫn Xác thực tài khoản tại HatforrentXem thêm tại đây!

Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng Liên hệ Hỗ trợ trực tuyến!

Trân trọng

Hatforrent Team