Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng dịch vụ này được hiểu là thỏa thuận giữa khách hàng và Hatforrent, được áp dụng khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Hatforrent.

Hatforrent là một dự án được triển khai và điều hành từ trang web Hatforrent.com là nền tảng dành riêng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ liên quan. Để thuận tiện cho cách xưng hô trong bản thỏa thuận này thì những từ như: Công ty, Dự án và Trang web được gọi là “chúng tôi”. 

Bạn cần đọc và đồng ý với tất cả các quy định trong điều khoản này trước khi sử dụng Hatforrent.com. Khi đã sử dụng Hatforrent.com (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký nhưng sử dụng dịch vụ trên Hatforrent.com), có nghĩa là bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong bản thỏa thuận này. Các phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực từ thời điểm chúng tôi cập nhật trên website Hatforrent.com. Khách hàng của Hatforrent sẽ phải đồng ý để tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi đối với các điều khoản mới được sửa đổi và bổ sung.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng, nội dung trên Trang web này có thể được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Trong trường hợp có bất cứ mâu thuẫn hay thiếu sót nào trong cùng nội dung giữa các phiên bản ngôn ngữ, phiên bản Tiếng Việt của nội dung đó sẽ là phiên bản chính.

Chúng tôi xin lưu ý bạn những điều sau đây:

  1. Bản thân các tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử không được cung cấp bởi bất kỳ thể chế, công ty tài chính nào hay trang web này.
  2. Thị trường tài sản kỹ thuật số vẫn còn mới và chưa được thừa nhận.
  3. Các tài sản kỹ thuật số cơ bản được sử dụng bởi các nhà đầu cơ, và được sử dụng tương đối ít trên các thị trường thương mại và bán lẻ, các giao dịch tài sản kỹ thuật số thường có rủi ro cao, do chúng được giao dịch xuyên suốt cả ngày mà không có bất kỳ giới hạn tăng hay giảm giá nào, và các sàn giao dịch trên thị trường cũng như các chính sách của chính phủ trên toàn cầu cũng có thể gây ra biến động giá cả rất lớn.
  4. Hatforrent có thể tạm ngưng, xóa bỏ tài khoản của bạn hoặc loại trừ khả năng sử dụng các dịch vụ, hoặc xử lý bất kỳ giao dịch tài sản kỹ thuật số, tại bất kỳ thời điểm nào nếu Hatforrent quyết định cuối cùng rằng bạn đã vi phạm bản thỏa thuận này hoặc hoặc điều khoản.( ví dụ: “NGƯỜI DÙNG Ở HOA KỲ VÀ ĐỨC BỊ CẤM SỬ DỤNG HATFORRENT”)

Giao dịch tài sản kỹ thuật số đi kèm với rủi ro cao vì thế có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn hiểu và đồng ý rằng đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số có thể gây ra mất mát một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của bạn, vì vậy bạn được kiến nghị xác định số lượng đầu tư dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Nếu bạn có bất kỳ sự nghi ngại nào, vui lòng tìm sự hỗ trợ từ một chuyên gia tài chính trước. Bạn nên cân nhắc cẩn thận và đánh giá rõ ràng tình hình tài chính của bản thân và các rủi ro đã nêu trên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc mua và bán tài sản kỹ thuật số, bất kỳ sự mất mát nào xảy ra từ những lý do trên sẽ được chịu trách nhiệm bởi bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào. 

Sau đây bạn sẽ được thông báo rằng:

  1. Bạn hiểu rằng trang web này chỉ được dùng với mục đích là một địa điểm để bạn thu thập các thông tin tài sản kỹ thuật số, thực hiện đàm phán và giao dịch tài sản kỹ thuật số. Bạn có toàn quyền đánh giá tính xác thực, tính hợp pháp và hợp lệ của các tài sản thông tin kỹ thuật số có liên quan.
  2. Tất cả các ý kiến, thông tin, thảo luận, phân tích, giá cả, tư vấn và các thông tin khác trên trang web này là những đánh giá chung của thị trường và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ sự phụ thuộc vào các thông tin nêu trên.
  3. Nội dung của trang web này có thể bị thay đổi bất kỳ lúc nào mà không thông báo, chúng tôi đã tiến hành các biện pháp hợp lý để đảm bảo độ chính xác của thông tin trên trang web. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo độ chính xác đó hoặc chịu trách nhiệm bất kỳ mất mát nào xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do các thông tin trên trang web do bất kỳ sự gián đoạn được gây ra do vấn đề liên quan đến Internet ảnh hưởng đến việc truyền tải hay nhận thông báo và thông tin.
  4. Sử dụng hệ thống giao dịch trên mạng Internet cũng có rủi ro, bao gồm: các vấn đề lỗi phần mềm, phần cứng hoặc đường dẫn Internet v.v… Chúng tôi không thể kiểm soát mức độ tin cậy và khả dụng của mạng Internet và không chịu trách nhiệm bất kỳ sự thay đổi, trễ mạng hay hỏng đường dẫn nào.
  5. Không có giao dịch nào trên trang web này được thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Các điều khoản chung

– Thỏa thuận người dùng bao gồm nội dung chính, các điều khoản bảo mật, chính sách hiểu khách hàng và chống rửa tiền, các quy định, tuyên bố, hướng dẫn khác v.v… mà trang web này đã phát hành hoặc sẽ phát hành trong tương lai.

– Sau khi điền các thông tin liên quan theo yêu cầu của trang web này và thực hiện các thủ tục liên quan khác, bạn sẽ tự đăng ký thành công với tư cách là thành viên của trang web, trong quá trình đăng ký, nếu bạn nhấp vào “Tôi đồng ý”, điều đó sẽ được xem là bạn đã đạt được thỏa thuận với Công ty bằng chữ ký điện tử, hoặc khi bạn sử dụng trang web này, bạn nhấp vào nút “Tôi đồng ý” hoặc nút tương tự, nếu bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này theo bất kỳ cách nào được cho phép bởi trang web, nó sẽ được coi là bạn hoàn toàn đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện theo thỏa thuận này. Trong trường hợp này, việc không có chữ ký viết tay của bạn sẽ không ảnh hưởng đến sự ràng buộc pháp lý giữa bạn với bản thỏa thuận.

– Sau khi bạn trở thành một thành viên của trang web này, bạn sẽ nhận được một tài khoản thành viên và mật khẩu tương ứng. Bạn cần giữ cẩn thận các thông tin này với tư cách là một thành viên của trang web, các thành viên sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và sự kiện diễn ra trong các tài khoản của họ.

– Bạn sẽ không thể tham gia giao dịch trên nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số được cung cấp bởi trang web này và có quyền truy cập vào các dịch vụ dành riêng cho các thành viên tuân thủ các quy tắc và quy định khi bạn chưa là thành viên của trang web. Nếu bạn không phải là thành viên của trang web, bạn chỉ có thể truy cập vào các dịch vụ khác được cho phép trong quy định của trang web này.

– Sau khi bạn đăng ký làm thành viên của trang web này và sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào mà trang web cung cấp, điều đó được hiểu là bạn đã đọc và hiểu thỏa thuận này và chấp nhận bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của bản thỏa thuận.

– Bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 18 tuổi hoặc một độ tuổi theo luật quy định đủ để ký kết hợp đồng theo yêu cầu của luật hiện hành và đăng ký với trang web này. Mua hoặc bán thông qua trang web, tiết lộ thông tin trên trang web và các hành vi khác cho biết bạn chấp nhận các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này phải tuân thủ các quy định có liên quan của quốc gia hoặc khu vực có thẩm quyền đối với bạn và bạn xác nhận rằng bạn có đủ khả năng chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tham gia giao dịch và sử dụng trang web cho giao dịch tài sản kỹ thuật số.

– Bạn cam kết rằng tất cả các tài sản kỹ thuật số của bạn tham gia vào các giao dịch dưới đây đều được mua và sở hữu hợp pháp bởi bạn.

– Bạn đồng ý thực hiện bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho các hoạt động giao dịch, phi giao dịch của riêng bạn cũng như tất cả các khoản lợi nhuận và thua lỗ từ đó.

– Thỏa thuận này chỉ ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa bạn và chúng tôi, không liên quan đến quan hệ pháp lý và tranh chấp pháp lý phát sinh liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số giữa người dùng của trang web này và giữa các trang web khác với bạn.

– Bạn đồng ý cung cấp địa chỉ email hợp lệ, số điện thoại di động và các thông tin khác phù hợp với các yêu cầu trên trang đăng ký người dùng của trang web. Trường hợp cần thiết và phù hợp với các yêu cầu của luật và quy định hiện hành của các khu vực pháp lý có liên quan, bạn phải cung cấp tên thật, chứng minh thư và các thông tin khác theo yêu cầu của pháp luật quy định. 

– Sau khi bạn cung cấp thông tin đăng ký bắt buộc một cách hợp pháp, đầy đủ, hợp lệ và thông tin đó đã được xác minh, bạn sẽ có quyền nhận tài khoản và mật khẩu của trang web. Khi nhận được tài khoản và mật khẩu như vậy việc đăng ký của bạn đã thành công và bạn có thể đăng nhập vào trang web này với tư cách là thành viên của trang web.

Các dịch vụ

Trang web này chỉ cung cấp các dịch vụ nền tảng giao dịch trực tuyến để bạn tham gia vào các hoạt động giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua trang web. Trang web này không tham gia vào giao dịch tài sản kỹ thuật số với tư cách là người mua hoặc người bán, không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến việc bổ sung và rút tiền tệ hợp pháp của bất kỳ quốc gia nào.

– Bạn có quyền duyệt qua các báo giá thời gian thực và thông tin giao dịch của các sản phẩm tài sản kỹ thuật số trên trang web, gửi các hướng dẫn giao dịch tài sản kỹ thuật số và hoàn tất giao dịch tài sản kỹ thuật số thông qua trang web.

– Bạn có quyền xem thông tin theo các tài khoản thành viên trên trang web và áp dụng các chức năng được cung cấp bởi trang web.

Quy định dịch vụ của Hatforrent

– Bạn đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động (bao gồm: việc tiết lộ thông tin, phát tán thông tin, xác nhận nhấp chuột trực tuyến hoặc gửi thỏa thuận về các quy tắc, gia hạn trực tuyến thỏa thuận hoặc dịch vụ mua) bằng tài khoản và mật khẩu của bạn với trang web.

– Trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số của bạn trên trang web này, bạn không được can thiệp vào việc xử lý giao dịch tài sản kỹ thuật số thông thường hoặc làm gián đoạn lệnh giao dịch. Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật để can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác, bạn không được vu khống lợi thế kinh doanh của trang web trên bằng những thông tin sai lệch.

– Nếu có tranh chấp phát sinh giữa bạn và bất kỳ người dùng nào khác liên quan đến giao dịch trực tuyến, bạn không được phép sử dụng bất kỳ phương tiện nào ngoài phương tiện tư pháp hoặc chính phủ để yêu cầu trang web cung cấp thông tin liên quan.

– Tất cả các khoản thuế phải trả cũng như tất cả các khoản phí liên quan đến phần cứng, phần mềm và các dịch vụ do bạn nhận được trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này sẽ do chính bạn chịu trách nhiệm.

– Bạn phải tuân thủ thỏa thuận này, các điều khoản dịch vụ và quy tắc hoạt động khác mà trang web này có thể phát hành theo thời gian. Bạn có quyền chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này bất kỳ lúc nào.

Các quyền và nghĩa vụ của trang web

– Nếu bạn không đủ điều kiện đăng ký trong thỏa thuận này, trang web có quyền từ chối cho phép bạn đăng ký. Nếu bạn đã đăng ký, trang web sẽ có quyền thu hồi tài khoản thành viên của bạn và giữ bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn chịu trách nhiệm cho việc này. Hơn nữa, trang web có quyền quyết định có chấp nhận đơn đăng ký của bạn trong bất kỳ trường hợp nào khác.

– Khi Trang web này phát hiện ra người dùng tài khoản không phải là người đăng ký ban đầu của tài khoản đó, trang web sẽ có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào tài khoản đó.

– Trong trường hợp thử nghiệm kỹ thuật hoặc kiểm tra thủ công ngẫu nhiên, khi trang web nghi ngờ hợp lý rằng thông tin bạn cung cấp là sai, không đúng sự thật, không hợp lệ hoặc không đầy đủ. Trang web có quyền thông báo cho bạn để sửa chữa, cập nhật thông tin hoặc tạm ngưng, chấm dứt cung cấp dịch vụ cho bạn.

– Trang web có quyền sửa bất kỳ thông tin nào được hiển thị trên trang web khi nó phát hiện ra bất kỳ lỗi dễ nhận thấy nào trong thông tin đó.

– Trang web có quyền sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt các dịch vụ được cung cấp bởi trang web, bất kỳ lúc nào và quyền sửa đổi hoặc tạm ngừng dịch vụ này không cần thông báo trước cho bạn. Nếu trang web này chấm dứt một hoặc nhiều dịch vụ được cung cấp bởi trang web, việc chấm dứt đó sẽ có hiệu lực vào ngày công bố trên trang web.

– Trang web sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường trên trang web. Cung cấp một môi trường giao dịch và dịch vụ giao dịch hiệu quả, đáng tin cậy và duy trì trật tự giao dịch tài sản kỹ thuật số.

– Nếu bạn không đăng nhập vào trang web này bằng cách sử dụng tên tài khoản và mật khẩu thành viên của bạn trong thời gian liên tục một năm, trang web sẽ có quyền thu hồi tài khoản của bạn. Sau khi tài khoản của bạn bị thu hồi, trang web sẽ có quyền cung cấp tên thành viên được đại diện bởi tài khoản đó cho những người đăng ký khác làm thành viên.

– Trang web sẽ đảm bảo tính bảo mật cho các tài sản kỹ thuật số của bạn bằng cách tăng cường các yếu tố kỹ thuật, các biện pháp phòng ngừa an ninh và có nghĩa vụ thông báo trước cho bạn về các rủi ro bảo mật có thể phát sinh trong tài khoản của bạn.

– Trang web có quyền xóa tất cả các loại nội dung, thông tin không tuân thủ luật pháp, quy định của trang web này bất kỳ lúc nào và có quyền thực hiện hành động này mà không phải thông báo trước đến bạn.

– Trang web này có quyền phù hợp với luật pháp, quy định hành chính, quy định quản lý và các văn bản pháp lý khác của quốc gia hoặc khu vực có chủ quyền nơi bạn sống. Yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc dữ liệu và thực hiện các biện pháp phù hợp để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn địa phương. Trang web có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt vĩnh viễn quyền truy cập của bạn vào trang web này cũng như một phần hoặc tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi trang web.

Bồi thường

– Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm của chúng tôi cho các tổn thất trực tiếp của bạn sẽ không vượt quá tổng chi phí phát sinh từ bạn trong ba (3) tháng sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web.

– Nếu bạn vi phạm bản thỏa thuận này hoặc quy định hành chính nào, bạn sẽ phải trả khoản bồi thường ít nhất 2 triệu đô la Mỹ và chịu tất cả các chi phí liên quan đến vi phạm đó (bao gồm: phí luật sư và các phí khác). Nếu khoản bồi thường không đủ cho các tổn thất thực tế, bạn sẽ phải chi trả cho phần chênh lệch đó.

Quyền được yêu cầu biện pháp khẩn cấp tạm thời

Bạn và chúng tôi đều biết rằng các biện pháp khắc phục thông thường theo pháp luật cho vi phạm thỏa thuận hoặc có thể vi phạm thỏa thuận có thể không đủ để bù đắp tất cả các tổn thất mà chúng tôi chịu. Do đó, trong trường hợp vi phạm thỏa thuận hoặc khả năng vi phạm thỏa thuận, bên không vi phạm sẽ có quyền yêu cầu thực hiện biện pháp đền bù khẩn cấp tạm thời cũng như tất cả các biện pháp khác được cho phép theo luật pháp hoặc quy định thông thường.

Các giới hạn và miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Bạn hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề sau:

– Tổn thất thu nhập.

– Tổn thất lợi nhuận giao dịch hoặc thua lỗ hợp đồng.

– Gián đoạn kinh doanh

– Tổn thất các thua lỗ đồng tiền kỳ vọng

– Tổn thất thông tin

– Tổn thất cơ hội, thiệt hại về lợi thế thương mại hoặc danh tiếng

– Thiệt hại hoặc tổn thất dữ liệu

– Chi phí mua các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế

– Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp xuất phát từ vi phạm (bao gồm do sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc các nguyên nhân khác, bất kể sự tổn thất và thiệt đó có thể đã được chúng tôi dự đoán và bất kể chúng tôi đã được thông báo trước hay chưa về khả năng xảy ra mất mát và thiệt hại đó.

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào từ các vấn đề sau đây:

– Khi chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng một vài giao dịch cụ thể của bạn đã vi phạm nghiêm trọng hoặc phá thỏa thuận.

– Khi chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng hoạt động của bạn trên trang web này đang bị tình nghi trái pháp luật hoặc phi đạo đức.

– Các khoản chi phí và tổn thất xuất phát từ việc mua hoặc thu thập dữ liệu, thông tin giao dịch, vv..v. thông qua các giao dịch được cung cấp bởi trang web.

– Bạn hiểu sai hoặc hiểm lầm về các dịch vụ được cung cấp bởi trang web.

– Bất kỳ tổn thất nào khác liên quan đến các dịch vụ cung cấp bởi trang web này mà không thể quy trách nhiệm về phía chúng tôi.

– Khi chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ hoặc trì hoãn việc cung cấp dịch vụ vì lí do bảo trì thiết bị mạng công nghệ thông tin, lỗi kết nối mạng thông tin, lỗi máy tính, truyền thông hoặc các hệ thống khác, sự cố điện, điều kiện thời tiết, tai nạn bất ngờ, hành động công nghiệp, tranh chấp lao động, biểu tình, bạo loạn, thiếu hụt năng suất hoặc nguyên vật liệu sản xuất, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, nổ, chiến tranh, sự cố một phần của ngân hàng hoặc các đối tác khác, sự sụp đổ của thị trường tài sản số, chính sách của chính phủ, cơ quan tư pháp hoặc hành chính, hoặc các tác nhân khác không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi hoặc do nguyên nhân của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc không cung cấp dịch vụ hoặc chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ hoặc các tổn thất mà bạn có thể phải chịu từ việc không cung cấp hoặc cung cấp chậm trễ đó.

– Chúng tôi không thể đảm bảo tất cả thông tin, chương trình, văn bản, v.v. có trong trang web này hoàn toàn an toàn, không bị can thiệp và huỷ hoại bởi bất kỳ chương trình độc hại nào như virus, trojans, v.v.. Vì thế, việc bạn đăng nhập vào trang web này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi trang web, việc tải xuống bất kỳ chương trình, thông tin và dữ liệu nào từ trang web và việc sử dụng của bạn là quyết định cá nhân của bạn, do đó bạn sẽ chịu mọi rủi ro và tổn thất có thể phát sinh.

– Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi trang web, bao gồm: khả năng ứng dụng, không có lỗi hoặc thiếu sót, tính nhất quán, độ chính xác, độ tin cậy và tính ứng dụng cho một mục đích cụ thể nào đó, của các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này. Việc đăng nhập vào trang web hay sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi trang web là quyết định cá nhân của bạn, bạn sẽ chịu mọi rủi ro và tổn thất có thể phát sinh từ quyết định đó. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo rõ ràng liên quan đến thị trường, giá trị và giá của các tài sản kỹ thuật số. 

– Các cam kết và đảm bảo được nêu cụ thể trong thỏa thuận này sẽ là sự đảm bảo và tuyên bố duy nhất mà chúng tôi đưa ra liên quan đến dịch vụ được cung cấp theo thỏa thuận này và thông qua trang web sẽ thay thế bất kỳ hoặc tất cả các cam kết và đảm bảo phát sinh theo bất kỳ cách thức nào khác. Tất cả các cam kết và tuyên bố này chỉ đại diện cho các cam kết, đảm bảo của chính chúng tôi và không đảm bảo việc tuân thủ các cam kết, đảm bảo của bất kỳ bên thứ ba nào trong thỏa thuận này.

– Chúng tôi không khước từ bất kỳ quyền nào mà không được đề cập trong thỏa thuận này trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, để giới hạn, miễn trừ hoặc giảm trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với các thiệt hại.

Chấm dứt thỏa thuận

– Trang web có quyền hủy bỏ tài khoản của bạn dựa theo thỏa thuận sẽ chấm dứt vào ngày hủy tài khoản của bạn.

– Trang web có quyền chấm dứt mọi dịch vụ được cung cấp cho bạn bởi trang web dựa theo thỏa thuận sẽ chấm dứt vào ngày chấm dứt tất cả các dịch vụ được cung cấp cho bạn bởi trang web.

– Sau khi chấm dứt thỏa thuận, bạn không có quyền yêu cầu trang web tiếp tục cung cấp cho bạn bất kỳ dịch vụ nào hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác, bao gồm: yêu cầu trang web giữ hoặc tiết lộ cho bạn bất kỳ thông tin nào về tài khoản ban đầu của bạn, chuyển tiếp cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong tài khoản đó chưa được đọc hoặc gửi.

– Việc chấm dứt hợp đồng sẽ không ngăn chặn bên kiểm soát yêu cầu bên vi phạm chịu các trách nhiệm pháp lý khác.

Sở hữu trí tuệ

– Tất cả các thành tựu trí tuệ trong trang web, bạn không được sao chép, sửa đổi, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào đã được đề cập ở trên với mục đích thương mại.

– Đăng nhập của bạn vào trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi trang web sẽ không được xem là chúng tôi chuyển giao bất kỳ tài sản trí tuệ nào cho bạn.

Các tiêu đề ở đây đều chỉ sử dụng một mục đích duy nhất là tạo ra sự thuận tiện cho từ ngữ và không nhằm để mở rộng hay giới hạn nội dung hoặc phạm vi của các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn nhấp vào trang đăng ký của trang web này, hoàn tất các thủ tục đăng ký, nhận số tài khoản và mật khẩu của trang web. 

Quyền giải thích cuối cùng của thỏa thuận này sẽ thuộc về trang web.

© 2022 Hatforrent Support