Bảo vệ tài khoản của bạn

Sau đây là những chú ý bảo mật trong việc bảo vệ tài khoản giao dịch Hatforrent của bạn.

Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu riêng biệt cho tài khoản của bạn.

Bạn có thể sử dụng phần mềm quản lí mật khẩu an toàn như LastPass hay KeePasss để lưu giữ mật khẩu của mình.

Kích hoạt xác thực 2 lớp 2FA tài khoản Hatforrent của bạn.

Xác thực 2 lớp 2FA nhằm tạo thêm một bước bảo vệ tài khoản của bạn trong trường hợp mật khẩu của bạn đã bị lộ.

Luôn kiểm tra chắc chắn rằng mình đang vào đúng địa chỉ: https://hatforrent.com/login

Rất nhiều trang web giả mạo Hatforrent để lừa bạn đăng nhập và đánh cắp thông tin của bạn. Hãy kiểm tra chắc chắn bạn vào đúng trang web thật của Hatforrent.

Không ấn vào link hay mở file đính kèm trong email.

Trừ khi bạn hoàn toàn chắc chắn email đó được gửi từ Hatforrent.

Bảo vệ tài khoản email và số điện thoại của bạn, sử dụng PGP.

Bật bảo mật vân tay và mã khoá điện thoại của bạn, sử dụng một nhà cung cấp email an toàn và bật xác thực 2 lớp 2FA cho tài khoản email của bạn.

Bảo vệ máy tính của bạn.

Đừng cài quá nhiều phần mềm không cần thiết, từ những nhà phát triển không đáng tin, trên máy tính của bạn. Nếu có thể, hãy sử dụng một máy tính riêng, cài Linux, trình duyệt Chrome, plugin quản lí mật khẩu và không cài thêm gì hết.

Mua và sử dụng phần mềm diệt virus tốt và cập nhật.

Bảo vệ kết nối Internet của bạn.

Luôn sử dụng kết nối có dây nếu có thể. Nếu phải sử dụng Wifi, hãy kết nối qua VPN.

Chú ý: Những chú ý bảo mật trên chưa thật toàn diện. Trên hết, hãy luôn cảnh giác và tìm hiểu thêm về bảo mật để bảo vệ tài khoản, tài sản của bạn.